Dopis od ČLS JEP

„Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. na své schůzi dne 10. prosince 2019 projednalo stanovisko České společnosti hospicové péče z 2. 12. 2019 k eutanázii a plně se s ním ztotožnilo, což bude i v zápisu z této schůze. Vystavíme vaše stanovisko také na webovských stránkách ČLS JEP v kapitole: https://www.cls.cz/stanoviska-cls-jep-z-s