Dopis České lékařské komory

30. ledna 2020 se ke stanovisku ČSHP o eutanázii vyjádřila i Česká lékařská komora. Citujeme z dopisu předsedkyni ČSHP:

„Děkuji jménem prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka i členů Etické komise ČLK za Vaše stanovisko k eutanazii, které je v plném souladu se stanoviskem České lékařské komory. Nepřípustnost eutanazie je zakotvena od počátku v Etickém kodexu ČLK. Pro vaši informaci přikládám Zprávu o činnosti EK ČLK za rok 2019, která byla přijata sjezdem ČLK a kde je naše stanovisko opětovně formulováno.“