Doporučená opatření proti nákaze koronavirem COVID 19 v hospicové péči – aktualizace pravidel

 • akceptace pokynů ústředních orgánů (Nařízení vlády, opatření MZ a MPSV, ČLK a KHS)
 • úplný zákaz návštěv (s výjimkou terminální fáze nemoci! – rozloučení s umírajícím; individuálně povolí ošetřující nebo službu konající lékař, a to za striktně dodržených podmínek – návštěvy nesmějí mít žádné zjevné příznaky infekčního onemocnění, musí podepsat čestné prohlášení, že nepřišli do kontaktu s nakaženými touto nemocí a že nemají nařízenou karanténu, dále se podrobí měření tělesné teploty, vydezinfikují si ruce a použijí novou ústenku). Doporučujeme pro komunikace mezi pacienty a jejich blízkými více využívat telefon, internet, skype.
 • všem zaměstnancům uložena povinnost nosit respirátory/roušky; pracovníci přímé péče též rukavice a dle rozhodnutí lékaře či vrchní sestry i ochranné štíty/brýle a empíry.
 • Každému zaměstnanci bude při příchodu změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, a pokud bude naměřena vyšší hodnota a tato následně potvrzena přeměřením v podpaží, zaměstnanec nebude na pracoviště vpuštěn a bude mu doporučeno kontaktovat svého praktického ev. závodního lékaře. Stejný postup bude uplatněn i při jiných známkách infekčního onemocnění – zejména kašel a rýma.
 • důsledné používání desinfekce rukou (při příchodu a odchodu z pracoviště či od pacienta). Výměna roušky/respirátoru při příchodu na pracoviště i při odchodu (samozřejmě dle potřeby i opakovaně během dne). Vzhledem k nedostatku jednorázových roušek používat šité roušky ze 100% bavlny. Pokud dojde i k jejich nedostatku, je nutno improvizovat a použít šály, šátky apod.
 • Při malém počtu lékařů: pokud je to možné, omezit práci externistů, u lékařů zavést turnusovou práci (např. střídání po týdnu) a zajistit, aby se pravidelně střídali a nebyli fyzicky v kontaktu. Před vystřídáním bude jejich pracovna důkladně vyvětrána, vydezinfikována a vysvícena UV lampou.
 • zákaz vstupu kohokoli do našich budov/na pracoviště bez roušky (zásobování, pošta atp.)
 • domácí hospice – povinnost nevstupovat do domácnosti pacienta, kde každý člen rodiny nebude mít nasazenou roušku
 • vrchní sestry – vypracován plán služeb a postupy pro případ styku zaměstnance s nakaženým či onemocnění koronavirem
 • zvýšená četnost desinfekce pracovníky úklidu, zejm. kliky dveří, madla atp.
 • omezený/zastavený příjem klientů odlehčovacích služeb
 • zrušené vzdělávací i jiné hromadné akce (konference, kurzy, stáže, koncerty…)
 • kontakt s rodinou – upřednostňovat telefonickou a e-mailovou (či skype) komunikaci před osobní
 • poučení podřízených pracovníků, pacientů a rodin o přijatých opatřeních
 • omezeny ranní porady (pouze zdravotníci a soc. pracovníci)
 • zrušeny porady THP a ekon. úseku
 • nezbytně nutné porady konat ve větším prostoru a s rozestupy, bude-li to možné, preferovat i na pracovišti telefonickou a elektronickou komunikaci
 • v jídelně postavit stoly dále od sebe, dodržovat rozestupy, zaměstnanci sedí odděleně
 • doporučujeme poskytnutí vitamínů C a D všem zaměstnancům
 • instalována desinfekce do společných prostor
 • předzásobení léky
 • vypracování krizového plánu pro případ uvalení karantény na zařízení nebo lokalitu (konkrétní detaily jsou předmětem jiného dokumentu).

MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Pavel Sieber

MUDr. Jana Šefrová – Vlková, PhD.

Předsednictvo České společnosti hospicové péče ČLS JEP

PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA

Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *